วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

หลักการบริหารของลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์ เออร์วิค

หลักการบริหารของลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์ เออร์วิค
1.หลักประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการบริหาร และเพื่อที่จะให้บริหารในทุกหน่อยงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานมากเท่าใด การบริหารงานก็จะบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น ประสิทธิภาพก็จะมากขึ้นเท่านั้น

แนวคิดเหมือนโรงบาลที่ผมได้ไปมาเขาจะต้องแบ่งงานเป็นแผนก หมอก็ต้องเป็นหมอเฉพาะโรค ที่จะต้องรู้เกี่ยวกับโรคนั้นเป็นอย่างดี ถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำ น่าเชื่อถือดังนั้นถ้าจะทำงานหรือทำอะไรให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนั้น เราจะต้องแบ่งงานกันทำงานตามความถนัด ตามความเหมาะสม และ ความชำนาญของแต่ละบุคคลจึงจะได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

(นาย เกียรติศักดิ์ ชูเพรช รปศ 531 เลขที่ 5)

1 ความคิดเห็น:

  1. ขนาดเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะเนี่ย

    ตอบลบ